BOHATERKI

Ideą, która przyświeca telewizji HISTORY Channel jest edukowanie i przedstawianie prawdy historycznej w nieoczywisty sposób. Zaangażowanie w projekt, którego celem jest propagowanie historii kobiet, dotychczas spychanych na margines w dyskusjach nad minionymi wiekami, doskonale wpisuje się w naszą misję. Żywimy nadzieję, że nasze działania przyczynią się tak do popularyzacji życiorysów kobiet-bohaterek, jak i do budowy Muzeum Historii Kobiet, które będzie namacalnym hołdem dla setek kobiet, które zmieniały losy świata.

2024 2023

Helena Rubinstein
Pola Negri
Zofia Kielan-Jaworowska
Barbara Sobotta
Jadwiga Jędrzejowska
Wanda Gertz
Lidia Ostałowska
Jadwiga Andegaweńska
Irena Krzywicka
Zuzanna Ginczanka
prof. Maria Siemionow
Aniela Pająkówna
Maria Dulębianka
Barbara Krystyna Skarga
Olga Małkowska
Krystyna Krahelska
Narcyza Żmichowska
Olga Boznańska
Agnieszka Holland
Stefania Wilczyńska
Wanda Modlibowska
Agnieszka Duczmal
Józefa Joteyko
Izabela Jaruga-Nowacka
Katarzyna Zillman
Barbara Kozlowska HERSTORY
Barbara Kozłowska
Barbara Kozlowska HERSTORY
Helena Kuczalska HERSTORY
Helena Kuczalska
Helena Kuczalska HERSTORY
Julia Keilowa
Julia Keilowa HERSTORY
Maria Korsak HERSTORY
Maria Korsak
Maria Korsak HERSTORY